https://www.google.com/maps/place/C%C3%B4ng+ty+TNHH+th%C6%B0%C6%A1ng+m%E1%BA%A1i+v%C3%A0+c%C3%B4ng+ngh%E1%BB%87+tin+h%E1%BB%8Dc+T%C3%ADn+Th%C3%A0nh/@21.0183802,105.7884782,17.25z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x52176fe3935bf8a6!8m2!3d21.0185247!4d105.790202

  • số 57 ngách 124/49 phố Do Nha, P. Tây Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

  • 0973.80.33.18 - 0948.84.11.66

  • mayintinthanh01@gmail.com